معرفی

تعداد بازدید:۷۲۱

مرکز تحقیقات مواد اولیه شیمی دارویی واقع در دانشکده شیمی دارویی دانشگاه آزاد اسلامی باهدف انجام پژوهش های دانشجویان ارشدو دکترای شیمی و داروساز آماده ارایه خدمات دستگاهی و مواد تاحد امکان میباشد .

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷