ریاست

تعداد بازدید:۸۲۸

دکتر  مهناز قمی 

دکترای شیمی تجزیه 

پست الکترونیک : qomi@iaups.ac.ir

تلفن تماس : 

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۷